And the winner is…

Les votacions als anti-premis “La Nit de la Precarietat a les TIC” han finalitzat.
Las votaciones a los anti-premios”La Noche de la Precariedad en las TIC” han finalizado.

Gràcies per la vostre participació.
Grácias por vuestra participación.

Els/les guayadors són:
Los/las ganadoras son:

espcat

Anuncis